Грижа за природата

Една от основните задачи, които Здравец си поставя е винаги да се стреми към благоприятни практики за опазване на околната среда.  

Все повече хора са в търсене и подпомагане на екологичния начин на живот. Точно с тази цел създадохме новата си кампания, с която заедно с нашите потребители искаме да  спомогнем за по-малко отпадъци. 

Нашата цел

  • Да търсим и информираме нашите служители и потребители как да живеем и подпомагаме екологичния начин на живот.
  • Ние и нашите потребители да следваме благоприятни практики за опазване на околната среда

Виж опаковките

За да постигнем тези цели, ние от Здравец, искаме да рециклираме алуминиевите капачки, с които се затварят нашите кофички.

  1. Ако си купувате кисело мляко Здравец
  2. Съберете 10 алуминиеви капачки
  3. Предайте ги в магазин, където се предлага нашето кисело мляко
  4. Веднага получавате 1 бр. кисело мляко безплатно
  5. Ние рециклираме капачките